Målgrupp

Våra tjänster är i första hand riktade till

Jurister, ekonomer och
andra företagsrådgivare
 

Tjänster

Våra tjänster avser vanligtvis
Rådgivning och utbildning
Stadgar och andra juridiska dokument
Utredningar och skrifter


 

Stadgegranskning


Vi genomför översyn av stadgar för ideella- och ekonomiska föreningar samt ger förslag på justeringar enligt lag och god sed.  Pris 3 900 kr + moms

 

Avtal

Våra tjänster kan beställas som
Specifiserade uppdrag
eller serviceavtal