Om oss


Föreningsjuristen är ett samarbete mellan Magnus Andersson och Yngve Karlsson.
 
Magnus och Yngve har tillsammans mer än 50 års professionell erfarenhet av råd och dåd om föreningar.
 


Magnus Andersson
har arbetat med rådgivning till föreningar sedan början av 2000-talet. Magnus har sin firma i Växjö.


Yngve Karlsson
har arbetat med rådgivning till föreningar sedan slutet av 1980-talet. Yngve har sin firma i Stockholm.

Idén med Föreningsjuristen bygger på en kombinerad  kunskap om lagstiftning, praxis för föreningar och föreningarnas verksamhet.

Vi har arbetat med rådgivning och utbildning till så väl medlemmar, 
styrelseledamöter och revisorer som personer som arbetar med rådgivning inom verksamhetsområdet.

Vi har också egna erfarenheter som ställföreträdare, styrelseledamöter, revisorer och likvidatorer.

Dessutom har vi författat en rad skrifter och gjort utredningar åt myndigheter och organisationer. Vi har även skrivit de böcker som presenteras under Hem.

Några exempel på Magnus och Yngves publikationer är:
Att välja association för att driva företag tillsammans, Tillväxtverket
Handbok för fibernätsföreningar som ekonomiska föreningar, Coompanion och Bredbandsforum 
Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag, Tillväxtverket