Nedan följer någa länkar till domstolsreferat som haft betydelse för ideella föreningars rättsläge

Stadgarna är föreningens rättesnöre för verksamheten och vilka beslut som få tas, detta behandlas bland annat i NJA 1987 s. 394

Rättsfall angående gränsdragning mellan ideell förening och ekonomisk förening behandlas i NJA 2000 s. 365

Rätt till domstolsprövning om uteslutning av medlemmar har behandlats i NJA 1998 s. 293 och NJA 1998 s.717