Lagstifning associationen

Lag om ekonomiska föreningar hittar du HÄR

Regeringens propositioner 

FöreningslagsutredningenLag om kooperativa bostadsrätter hittar du HÄR

Regeringens proposition


Lag om kooperativa hyresrätter 
hittar du HÄR

Regeringens proposition


Lag om europakooperativ
Hittar du HÄR

Regeringens proposition


Lag om sambruksföreningar
hittar du HÄR

Lagstiftning redovisning och skatter

Lag om bokföring
hittar du HÄR

Lag om årsredovisning
hittar du HÄR

Lag om skatt på inkomst
hittar du HÄR

Lag om mervärdesskatt (moms)
hittar du HÄR

Information redovisning och skatter

Information från Skatteverket
hittar du HÄR

Information från BFN
hittar du HÄR

Om företrädaransvar för skatteinbetalning
 

Domar

Dom angående lika behandling

Dom om nekat medlemskap i Bostadsrättsförening

Dom angående moms på  insatser

Dom angående kvalifiserade andelar, fåmansföretag