Aktuell information om föreningar

Anmälan om verklig huvudman
Föreningar ska till Bolagsverket senast 1 februari 2018 göra anmälan om verklig huvudman. Med verkliga huvudmän avses fysiska personer som ytterst kontrollera föreningen. Som verkliga huvudmän räknas exemeplvis de fysiska personer som har mer än 25% av rösterna eller har rätten att utse mer än halva styrelsen.
Både ekonomsika och ideella föreningar ska anmäla om de har verkliga huvudmän. Ekonomiska föreningar ska dessutom anmäla om de inte har några verkliga huvudmän.
Mer information finns på Bolagsverket hemsida 


Ändring av stadgar
Ekonomiska föreningar som har regler i sina stadgar vilka strider mot lagen ska ha påbörjat uppdatering av stadgarna senast 30 juni 2018. Om föreningen enligt stadgarna kan behöva två stämmor för att genomföra ändringar innebär det att en första stämma ska hållits senast ovanstående datum.