Exempelmall för kompanjonavtal i personalkooperativ