Några olika exempel på dokument för ideella föreningar

Exempel kallelse till möte för föreningens bildande

Exempel på protokoll vid föreningens bildande

Exempel på protokoll vid styrelsens konstituering

Exempel på arbetsordning för en styrelse

Exempel på kallelse till en ordinarie stämma, årsstämma

Exempel på protokoll vid årsstämman

Exempel på fullmakt för ombud på en föreningsstämma