Några exemepl på dokument i ekonomiska föreningar

Exempel på protokoll vid bildande av ek.för.

Exemepl på protokoll vid konstituerande styrelsemöte

Exempel fullmakt till ombud vid föreningsstämma

Exempel medlemsförteckning

Exempel på ansökningsblankett för medlemskap

Exempel på medlemsbevis

Exempel på förlagsandelsbevis/avtal

Exempel överlåtelse andel/insats