Om avtal mm.

Beroende på verksamhet berörs föreningar av olika avtal som tex hyra av lokaler, anställd personal, köp och försäljning mm.
Nedan finns länkar till några olika lagar som berör avtal eller avtalsliknande förhållanden.