Föreningsjuridik

Under sidan Föreningsjuridik har vi länkar och information om lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och andra rättskällor avseende föreningar. Här finns även mallar för olika juridiska dokument som exemeplvis stadgar och protokoll mm.

Informationen är endast tillgänglig för våra avtalskunder. 

Gå till Föreningsjuridik