Att anlita experter blir ofta billigast i längden….

När du vill veta vad som gäller angående föreningar har vi troligen svaren. Vi erbjuder juridisk rådgivning inom föreningsrätten.


                                                                                                                                                      

Stadgegranskning


Lagen om ekonomiska föreningar har under senaste åren fått flera nya bestämmelser. Ekonomiska föreningar som inte uppdaterat sina stadgar efter 2016 har förmodligen en del regler i stadgarna som är i behov av uppdatering, vissa kan till och med vara ogiltiga. Därför har vi nu specialerbjudande för stadgegranskning. Se mer under Våra tjänster.

Våra böcker

Handbok för ideella föreningar

Handboken ger bland annat svar på:
- Hur bildas ideella föreningar och behöver de registreras?
- Vad bör stadgarna innehålla? 
- Vilka uppgifter har styrelsen och vilket ansvar har ledamöterna?  
- Hur fungerar det med skadestånd och betalningsansvar?  
- Behövs revisorer och vilka uppgifter och ansvar har de?  
- Hur planerar man ekonomin och hur ska den redovisas? 
- Vad gäller i fråga om skatter och avgifter?  
- Hur avvecklas och upphör en förening?
- Hur bör det gå till på föreningens möten?
Boken innehåller användbara dokumentmallar liksom hänvisningar till olika lagar och rättsfall som är av betydelse för ideella föreningar.

Boken finns att beställa i välsorterad bokhandel

Handbok för ekonomiska föreningar

 Handboken ger bland annat svar på:
– Vad är en ekonomisk förening?
– Hur bildas en ekonomisk förening?
– Vad ska och kan stadgarna innehålla?
– Vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna?
– Vad händer på en föreningsstämma?
– Vilket ansvar har styrelsen?
– Vilka regler gäller för föreningens kapital?
– Vad gäller beträffande revision?
– Hur upplöser man en ekonomisk förening?
Boken innehåller användbara dokumentmallar

Boken finns att beställa i välsorterad bokhandel